MLADISTVÝ POD VPLYVOM ALKOHOLU

Bratislava,

Mám 17 rokov a nafúkal som 0,24 promile. Nerušil som nočný pokoj a policajtom som slušne odpovedal na každú otázku. Hovorili, že pošlú oznámenie domov a do školy. Hrozí mi odobratie prídavkov, alebo zákaz vstupu do podnikov, kde sa podáva alkohol?

Odpoveď

Ani vaše slušné chovanie nemení nič na tom, že ste požívali alkoholické nápoje, hoci vám to zákon ako osobe mladšej ako 18 rokov výslovne zakazuje. Preto môžete od obce dostať pokarhanie a váš zákonný zástupca pokutu do výšky 33,- Eur. Obec vám tiež môže uložiť zákaz navštevovať verejne prístupné miesta, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. V praxi je však toto oprávnenie vykonateľné len v malých obciach s jednou krčmou. Poslať oznámenie do školy a domov je povinnosťou polície, musíte s tým teda počítať. Odobratia prídavkov na dieťa sa ale obávať nemusíte. Požívanie alkoholických nápojov medzi podmienky na ich odopretie nepatrí. 

 

Pre viac informácií si pozrite § 2 Zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?