MALOLETÍ A SŤAŽNOSTI BEZ SÚHLASU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Bratislava,

Mám krátko pred dovŕšením osemnástich rokov. Môže mladistvá osoba podávať sťažnosti na úradníkov, inšpekcie atď. bez súhlasu zákonného zástupcu? Môže daný orgán, na ktorý bude sťažnosť podaná, informovať zákonného zástupcu o priebehu a výsledku sťažnosti bez môjho súhlasu?

Odpoveď

Spôsobilosť na právne úkony maloletých, teda osôb pred dovŕšením 18 roku veku, je upravená v § 9 Občianskeho zákonníka. Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Individuálne schopnosti jednotlivca nie sú podstatné.

Podľa môjho názoru preto môžete sťažnosti na úradníkov a inšpekcie podávať bez súhlasu zákonného zástupcu. Je to vaše právo. Stačí, aby predmetné úkony boli po obsahovej stránke primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti, zodpovedajúcej vášmu veku.

Orgán, na ktorý bola sťažnosť podaná, však podľa zákona musí informovať vášho zákonného zástupcu o priebehu a výsledku sťažnosti aj bez vášho súhlasu. Ak sa tomu chcete vyhnúť, odporúčam vám s týmito aktivitami vydržať až do dňa dovŕšenia plnoletosti.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?