MAĎARSKÁ POKUTA, SLOVENSKÉ PRÁVNICKÉ TROVY

Bratislava,

Z Maďarska mi prišla pokuta za neoprávnené použitie diaľnice. Moja chyba, na matricu som uviedla zlé EČV (namiesto BL som nadiktovala BA). Pokuta je vo výške 47,50 €. Lenže k tomu si akási slovenská právnická kancelária pripočítava 40 € ako trovy. Je toto legálne? Musím zaplatiť aj týmto právnikom? 

Odpoveď

Neuvádzate, akú formu presne mal dokument, ktorý vám z Maďarska poslali. Predpokladám, že to bola písomná výzva na zaplatenie pokuty.

Podľa môjho názoru, pokiaľ si maďarská strana na doručenie dokumentu zazmluvnila slovenského právnika, všetky náklady s tým spojené znáša sama. Je to zmluvný vzťah len medzi maďarskou stranou a slovenským právnikom. Takisto aj odmena, ktorú si dohodli, je len ich vzájomná vec.

Ak by vám bol z maďarskej strany doručený písomný výmer – rozhodnutie vydané v oficiálnom konaní maďarským orgánom (napríklad súdom) – a v ňom by boli zohľadnené náklady na jeho vydanie zahŕňajúce aj právne služby, bola by to iná vec.

Vo vašom prípade by som však spomínané trovy nikomu neplatil. Zdá sa totiž, že ich nežiada maďarská strana, iba slovenský právnik. A ten na to podľa môjho názoru nemá nárok.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?