MÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA NEHODU VODIČ ALEBO MAJITEĽ AUTA?

Bratislava,

Približne pred siedmimi rokmi sme mali s kamarátmi autonehodu. Stal sa pri nej vážny úraz. Ja som bol majiteľom auta, no riadil ho kamarát. Vozidlo v tej dobe nemalo zákonnú poistku. Prišla mi výzva na zaplatenie nemalej čiastky. Pokiaľ sa pamätám, v tej dobe platil zákon, ktorý hovoril, že za posádku i škodu spôsobenú vozidlom je zodpovedný vodič, nie majiteľ. Mýlim sa?

Odpoveď

Podľa § 427 Občianskeho zákonníka zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla prevádzkovateľ. Tento pojem Občiansky zákonník výslovne nedefinuje, ale všeobecne sa ním chápe osoba s právom a faktickou mocou k motorovému vozidlu, spravidla jeho vlastník.

Zodpovednosť prevádzkovateľa je daná objektívne, teda bez ohľadu na vaše zavinenie. Prevádzkovateľ teda zodpovedá za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, bez ohľadu na to, či bol aj vodičom, ako i na to, či dopravnú nehodu zavinil.

Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka však zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla za škodu spôsobenú jeho prevádzkou nevylučuje súbežnú zodpovednosť vodiča, ktorý škodu spôsobil.

Ďalej, na základe § 2 písm. f) aj § 4 zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení (PZP), možno za poisteného považovať toho, voči komu by si mohol poškodený s úspechom uplatniť náhradu škody. Z ďalších ustanovení zákona o PZP, najmä z § 12, vyplýva, že za poisteného sa považuje aj vodič motorového vozidla.

Podľa § 15 zákona o PZP náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému a poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať.
 
Svoje auto ste nemali v čase nehody poistené, čím ste si nesplnili svoju zákonnú povinnosť. Preto predpokladám, že vo vašom prípade si osoba poškodeného svoje nároky zo zákona o PZP uplatnila priamo proti Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Kancelária si po úhrade škody poškodenému proti vám uplatňuje náhradné poistné plnenie, ktoré za vás sama uhradila.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?