KONTROLA VOZIDLA NA NEBEZPEČNOM MIESTE

Bratislava,

Často sa stáva, že policajti odstavia auto v najhoršom úseku cesty. Môžem pri cestnej kontrole odmietnuť vystúpiť z vozidla, ak myslím, že by som tým ohrozil svoju bezpečnosť? Môžem vyžadovať presun na bezpečnejšie miesto?

Odpoveď

Ak nastane popisovaná situácia, je podľa môjho názoru možné presunúť sa po dohode so zasahujúcim policajtom na prejednanie priestupku na bezpečnejšie miesto. Policajt je povinný prihliadať na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky. Samozrejme, záleží na vašej vzájomnej komunikácii. Ak by totiž váš pohľad na bezpečnosť miesta nebol totožný s názorom zasahujúceho policajta, mohol by si policajt vaše konanie vysvetliť ako neuposlúchnutie jeho výzvy. Situácia by sa tak mohla otočiť proti vašej osobe. Následne by sa neriešilo, či je miesto kontroly bezpečné, ale začali by vás riešiť za neuposlúchnutie výzvy. Preto doporučujem konkrétnu situáciu vždy vopred odkomunikovať. Na druhej strane, ak by miesto dopravnej kontroly naozaj ohrozovalo vašu bezpečnosť, bolo by vhodné čo najskôr z vozidla vystúpiť. Zotrvanie vo vozidle na takomto mieste je oveľa nebezpečnejšie ako pobyt mimo neho.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?