KONTROLA PRÁCE ÚRADNÍKOV

Bratislava,

Mám právo prísť v úradných hodinách na hociktorý úrad a kontrolovať prácu jeho zamestnancov? Môžem zostať v kancelárii a úradníkov zaznamenávať na kameru?  

Odpoveď

Výkon úradníkov ako orgánov verejnej moci nie je prejavom osobnej povahy. Preto si myslím, že účastník konania môže pre vlastné potreby zvukom alebo obrazom zaznamenávať svoj úkon, s výnimkou utajovaných skutočností. Avšak kontrolovať prácu úradníkov tak, že by som stál v ich kancelárii s kamerou v ruke, nie je legitímne. Pokiaľ nie som osobne účastníkom konania, respektíve žiadnu službu od úradníka nepožadujem, na úrade zotrvať nemôžem. Nie som totiž oprávnený byť prítomný pri vybavovaní úradných vecí pre akúkoľvek tretiu osobu.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?