KONTROLA DOKLADOV: ODOVZDAŤ ČI NEODOVZDAŤ?

Bratislava,

Som pri cestnej kontrole povinný dať doklady policajtovi do ruky, alebo stačí umožniť mu nahliadnuť do nich a odpísať si údaje?

Odpoveď

Policajt je podľa § 69 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke oprávnený požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu. 

Účastník cestnej premávky je zase povinný poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení. Inak by sa dopustil priestupku a mohol by dostať pokutu až 300 € či dokonca až dvojročný zákaz viesť motorové vozidlo.

Preto odporúčam, aby ste policajtovi doklady radšej odovzdali do ruky. 

V praxi sa tiež často stáva, že policajt doklady vodiča potrebuje prelustrovať (napríklad, aby zistil, či nie sú falšované), a preto si ich odnáša do služobného auta. Navyše, policajtovi vaše doklady v ruke slúžia aj ako poistka, že z miesta kontroly neujdete.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?