KONTROLA CESTUJÚCEHO VO VLAKU

Bratislava,

Cestovala som vlakom. V kupé som sedela sama. Prišla dvaja policajti, bez udania dôvodu si vypýtali môj OP, zapísali si údaje a pýtali sa, odkiaľ a kam cestujem a prečo. Mali na to právo?

Odpoveď

Policajt je oprávnený kontrolovať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa zákona o Policajnom zbore. Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť a neposkytne ani súčinnosť na zistenie a overenie svojho mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska, je policajt oprávnený takúto osobu predviesť na útvar PZ. Ak teda policajt koná preventívnu činnosť a zisťuje, či nedochádza k páchaniu trestnej činnosti, je oprávnený požadovať od vás preukázanie totožnosti. Na druhej strane, vy zase máte právo na to, aby sa vám policajt riadne legitimoval svojím služobným preukazom.

 

Pre viac informácií si pozrite § 2 a § 18 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?