KEDY MÁ POLICAJT PRÁVO PREHĽADAŤ MA?

Bratislava,

Reagujem na otázku o kontrole vačkov. Čo v prípade, ak policajt prehlási, že cíti marihuanu? Podľa mňa nemá čo cítiť, keďže pri zákroku pred ním ani nefajčím. Keď ma následne vyzve, aby som vyložil obsah vačkov, podľa § 89 odmietnem. Aký je ďalší postup polície? Má právo predviesť ma na policajnú stanicu, aj keď nemám žiaden záznam? 

Odpoveď

Ak policajt prehlási, že cíti marihuanu, môžete mu odpovedať, že vy žiadnu necítite. 

Pre posúdenie celej veci by však bolo rozhodujúce, či policajt voči vám vykonáva služobný zákrok oprávnene v súlade so zákonom č. 171/1993 o Policajnom zbore.

Služobný zákrok je podľa § 9 ods. 3 zákona o Policajnom zbore zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby. Bezdôvodné zastavenie a prehľadanie občana by teda boli zásahom do jeho ústavou garantovaných práv a slobôd. 

Práve kvôli tomu, že služobný zákrok zasahuje do oblasti ústavou garantovaných práv a slobôd jednotlivca, nemôže ho policajt vykonať kedykoľvek a podľa voľnej úvahy. § 9 ods. 1 zákona o Policajnom zbore policajtovi v službe jednoznačne ukladá povinnosť v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. Tým je vymedzená zákonná dôvodnosť služobného zákroku. V inom prípade vás nemôže žiadnym spôsobom obmedzovať.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?