JAZDA S PUKNUTÝM ČELNÝM SKLOM

Bratislava,

Môžete jazdiť s puknutým čelným sklom, kým ho v servise nevymenia? Má polícia právo pokutovať vás za jazdu s puknutým sklom?

Odpoveď

Za technicky nespôsobilé vozidlo sa považuje každý prípad, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, ak je prasknuté, alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm.

Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zákona, pričom musí použiť na jazdu len také vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke.

Ak je teda čelné sklo prasknuté alebo poškodené v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm, je už technicky nespôsobilé na cestnú premávku.

V takomto prípade záleží od samotného policajta ako vyrieši predmetnú záležitosť. Buď uloží v blokovom konaní pokutu vo výške 60 Eur, alebo zadrží osvedčenie o evidencii vozidla a v prípade, že by bolo poškodenie čelného skla vážnejšieho charakteru, môže zadržať aj tabuľky s evidenčným číslom. V poslednom prípade na mieste vydá potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vozidla a tabuliek s evidenčným číslom a súčasne môže povoliť jazdu najviac na 15 dní za účelom zabezpečenia si výmeny alebo opravy poškodeného čelného skla.

Po oprave alebo výmene čelného skla sa vodič dostaví na príslušný dopravný inšpektorát za účelom kontroly čelného skla a zadržané osvedčenie o evidencii vozidla a tabuliek s evidenčným číslom mu budú vrátené.

 

Vyhláška MDPaT, č. 464/2009, § 17, ods. 2 písm. l)

Z. z. o cestnej premávke, zákon č. 8/2009, § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 písm. a)  

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?