JAZDA NA KONI POD VPLYVOM ALKOHOLU

Bratislava,

Dobrý deň, počas vianočných sviatkov plánujem jazdiť na koni. Ak budem pod vplyvom alkoholu je zakázané jazdiť na koni po ceste pre autá, ak tadial budem musieť prechádzať ?

Nie, v žiadnom prípade neodporúčam, aby ste počas sviatkov jazdili na koni pod vplyvom alkoholu. Jazdu na zvieratách upravuje § 57 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Podľa neho pre jazdca na zvierati alebo pre sprievodcu vedených a hnaných vozidiel primerane platia práva povinnosti vodiča podľa tohto zákona. A vodič nesmie požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku. Rovnako vodič (v tomto prípade jazdec na koni) nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď s alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme.

  • V prípade ak sa rozhodnete ísť počas sviatkov niekam na koni a budete musieť ísť po verejnej komunikácii, dávam do pozornosti ešte ďalšie ustanovenia Cestného zákona, týkajúceho sa jazdy na koni:
  • Na ceste s výnimkou poľnej cesty a lesnej cesty nesmie ísť na zvierati osoba mladšia ako 15 rokov. Jazdec je povinný ísť pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, jazdec smie ísť po pravej krajnici. Jazdci na zvieratách smú ísť len jednotlivo za sebou. Jazdec smie viesť len jedno zviera. Ak je dopravnou značkou určená cesta pre jazdcov pohybujúcich sa na zvierati, tí sú povinní prednostne použiť takúto cestu.
  • Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa smú viesť a hnať len tak, aby premávka na ceste nebola ohrozovaná a aby bola čo najmenej obmedzovaná. Hnané zvieratá sa pritom musia rozdeliť na vhodne dlhé skupiny a oddeliť od seba dostatočne veľkými medzerami. Hnané zvieratá nesmú sprevádzať osoby mladšie ako 15 rokov. Počet sprevádzajúcich osôb musí byť dostatočný na zabezpečenie usmerneného pohybu zvierat. Za zníženej viditeľnosti sprievodca musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
  • Za zníženej viditeľnosti jazdec na zvierati musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Ak ide o útvar jazdcov, prvý jazdec musí byť označený aj neoslňujúcim bielym svetlom a posledný jazdec červeným svetlom.
  • Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný. Majiteľ domáceho zvieraťa, jeho chovateľ alebo nimi poverená osoba zodpovedá za zabezpečenie domáceho zvieraťa proti voľnému pohybu po ceste.

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?