Jazda na koni po cestnej komunikácii

Bratislava,

Dobrý deň, zvažujem kúpu koňa, ktorého by som používal aj na vlastnú dopravu. Je možné presúvať sa na ňom aj po hlavnej ceste medzi obcami a existujú nejaké špeciálne povinnosti, ktoré musím splniť ?

Áno, je to možné. V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke platia pre jazdca na zvierati primerane práva a povinnosti vodiča. Na ceste s výnimkou poľnej cesty a lesnej cesty nesmie ísť na zvierati osoba mladšia ako 15 rokov. Jazdec je povinný ísť pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, jazdec smie ísť po pravej krajnici. Jazdci na zvieratách smú ísť len jednotlivo za sebou. Jazdec smie viesť len jedno zviera. Ak je dopravnou značkou určená cesta pre jazdcov pohybujúcich sa na zvierati, tí sú povinní prednostne použiť takúto cestu. Za zníženej viditeľnosti jazdec na zvierati musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Ak ide o útvar jazdcov, prvý jazdec musí byť označený aj neoslňujúcim bielym svetlom a posledný jazdec červeným svetlom.

Treba si tiež byť vedomý toho, že voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný. Majiteľ domáceho zvieraťa, jeho chovateľ alebo nimi poverená osoba zodpovedá za zabezpečenie takéhoto zvieraťa proti voľnému pohybu po ceste. Zároveň je na cestách I. triedy zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm. Na ceste II. triedy je takýmto vozidlám zakázaná jazda v čase od 06.00 do 09.00 hodín, od 15.00 do 20.00 hodín a od 23.00 do 04.00 hodín.

Viac informácii nájdete v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?