FOTOGRAFOVANIE OSÔB NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Bratislava,

Mám právo na natáčanie alebo fotografovanie ľubovoľnej osoby na verejných priestranstvách? Má osoba nachádzajúca sa na snímke právo žiadať odo mňa vymazanie fotografie?

Odpoveď

Ak fotografujete osoby na verejnom priestranstve bez ich súhlasu, musíte si zodpovedať na otázku, či svojou činnosťou zasahujete do ich súkromia. 

Podľa Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti a súkromia. Obrazové snímky a záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť len s jej privolením.

Privolenie fotografovaných alebo natáčaných osôb nie je potrebné, ak fotografujete alebo natáčate na úradné, vedecké, umelecké či spravodajské účely. Ak teda napríklad fotografujete fasádu historického domu, do záberu vám vojde náhodný okoloidúci a chce, aby ste fotku vymazali, môžete argumentovať umeleckým účelom vašej fotografie. Platí tiež, že ak by osoba nebola na snímke identifikovateľná, nemožno hovoriť o zásahu do jej súkromia.

U osôb verejného záujmu (napr. politikov a športovcov) ale právo na ochranu ich súkromia ustupuje pred právom na informácie. Ak sa teda ich činnosť na fotografii alebo zázname týka výkonu verejnej funkcie, môžete natáčať a fotografovať bez obmedzenia.

 

Pre viac informácií si pozrite Občiansky zákonník, paragrafy § 11 až § 13.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?