DIEŤA NA SEDADLE SPOLUJAZDCA

Bratislava,

Zaujímalo by ma presné znenie, kedy môže dieťa do veku 15 rokov sedieť na sedadle spolujazdca vpredu v smere jazdy ? Tiež, či môže mať podsedák, ak nemá 150 cm, a ak má viac ako 150 cm, ale nemá 15 rokov, či môže takéto dieťa sedieť vpredu ?

Podľa aktuálnych právnych predpisov je pre používanie detských zadržiavacích zariadení dôležitý nie vek ale výška. S výškou nad 150 cm je sedenie na prednom sedadle bez obmedzení a s výškou do 150 cm len s použitím príslušného detského zadržiavacieho zariadenie ako je autsedačka alebo podsedák. Tieto musia zodpovedať telesným parametrom dieťaťa.

O tých hovorí nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacich zariadení.

Podľa neho sa detské zadržiavacie zariadenia členia podľa hmotnosti dieťaťa do týchto skupín:

a) skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg,

b) skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg,

c) skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,

d) skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,

e) skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.

Detské zadržiavacie zariadenia sa rozdeľujú do týchto tried:

a) zabudované zariadenia pozostávajúce z kombinácie popruhov alebo ohybných častí s poistnou prackou, nastavovacím zariadením, upevňovacím kovaním a v niektorých prípadoch s prídavnou sedačkou alebo ochranným nárazovým štítom, prispôsobenými na upevnenie vlastným integrálnym popruhom alebo popruhmi, 

b) nezabudované zariadenia pozostávajúce z čiastočného zadržiavacieho zariadenia, ktoré, ak sa používa spoločne s pásom pre dospelých, ktorý obopína telo prepravovaného dieťaťa alebo zadržiava zariadenie, v ktorom je prepravované dieťa umiestnené, vytvára zadržiavacie zariadenie.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?