ZÁKAZ ČINNOSTI PRE CYKLISTU ?

Bratislava,

Pri otázke, či môže polícia odobrať vodičský preukaz cyklistovi pri jazde pod vplyvom alkoholu ste napísali, že mu môže byť uložená bloková pokuta a zákaz činnosti do troch rokov. Vodičský preukaz ale policajt zadržať nemôže. Bol tým myslený zákaz činnosti čo sa týka jazdy na bicykli alebo aj jazda na aute ? Ďakujem.

Ako vyplýva, z odpovede, na ktorú smeruje aj Vaša otázka, cyklista je na výzvu policajta povinný podrobiť sa dychovej skúške na návykové látky. Ak by bol pod vplyvom alkoholu, môže mu byť uložená bloková pokuta od 150 € do 800 € a zákaz činnosti do troch rokov. Vodičský preukaz vám ale policajt zadržať nemôže. Pre jazdu na bicykli ho totiž nepotrebujete a neporušili by ste pravidlá cestnej premávky v súvislosti s vedením motorového vozidla.

Zákaz činnosti sa teda týka jazdy na bicykli. Ide však skôr len o teoretickú sankciu, keďže v praxi by jej vymožiteľnosť bola otázna, keďže na jazdu na bycikli netreba žiadne vodičské oprávnenie.

V praxi vám teda policajt udelí najskôr spomenutú pokutu.

Okrem toho na jeseň parlament schválil novelu zákona o cestnej premávke. Z nej vyplýva, že od 1. januára 2017 budú mať cyklisti povolené minimálne množstvo alkoholu do úrovne 0,5 promile. Platiť to ale bude len v zastavanom území obce a na cestičkách pre cyklistov.

 

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?