ČIERNY PASAŽIER NEKONÁ PROTIPRÁVNE

Bratislava,

Reagujem na článok o revízoroch v MHD. Akú legálnu páku majú revízori na cestujúcich bez platného lístka? Z článku vyplýva, že takýto cestujúci nie je povinný preukázať sa občianskym preukazom, dokonca si môže vymyslieť identitu a z miesta udalosti odísť. Dopúšťa sa takáto osoba vôbec nejakého protiprávneho konania?

Odpoveď

Myslím si, že pri jednaní s čiernym pasažierom revízori alebo príslušníci SBS často prekračujú platné normy. Podľa legislatívy nie je nezakúpenie si cestovného lístka trestným činom ani priestupkom. Takýto cestujúci porušuje len svoj zmluvný vzťah voči dopravcovi. Tomu preto nezostáva iná možnosť, ako sa so svojím nárokom obrátiť na súd. Cestujúci sa podľa môjho názoru nedopúšťa priestupku ani trestného činu, ani ak revízorovi uvedie vymyslené údaje. Keďže sa jedná len o vzťah dopravca – občan, dôkazné bremeno na zistenie totožnosti cestujúceho leží na dopravcovi.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?