ČIASTOČNÉ PARKOVANIE NA VYHRADENOM MIESTE

Bratislava,

Za stieračom svojho auta som našiel „Predvolanie pre neprítomného priestupcu” na základe „čiastočného parkovania na vyhradenom parkovacom mieste.” Parkoval som totiž zadnou časťou auta cca 15cm vnútri vyhradeného parkovacieho miesta. Donútilo ma k tomu auto zaparkované predo mnou. Stálo príliš vzadu, pričom spredu malo minimálne meter voľného miesta. Je možné z tejto situácie vyjsť bez pokuty?

Odpoveď

Zákon o cestnej premávke nepozná pojem čiastočného státia na vyhradenom parkovisku: buď na vyhradenom parkovisku stojíte – a z pohľadu zákona nie je podstatné akou časťou – alebo na vyhradenom parkovisku nestojíte. Rozhodujúce je, či zasahujete do vodorovného dopravného značenia parkovacieho miesta s vyhradeným státím alebo nie. 

Nesprávne parkovanie sám pripúšťate. Dopustili ste sa ním priestupku, lebo ste porušili všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Hrozí vám preto pokuta do 50,- € v blokovom konaní a v správnom konaní až do výšky 100,- €.

Aj z takejto situácie ale môžete vyjsť bez pokuty. Orgán, ktorý bude priestupok prejednávať, môže od jej uloženia upustiť, ak vyhodnotením celého skutku a vašej osoby príde k záveru, že na vašu nápravu postačí samotné prejednanie priestupku pred týmto orgánom.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?