CESTNÁ KONTROLA A KÓPIA DOKLADOV

Bratislava,

Kúpil som si auto z autobazáru, a ten mi vydal iba kópiu veľkého technického preukazu. Originál aj s malým technickým preukazom si nechali pre odhlásenie. Stačí sa mi ako vodičovi pri cestnej kontrole preukázať iba kópiou dokladu ?

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vodič je povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom.Za platné doklady nie je v žiadnom prípade možné považovať ich vyhotovené fotokópie, scany, fotografie a pod., lebo takto vyhotovená forma platného dokladu už nie je platným dokladom.

V tejto súvislosti je od 01.01.2016 účinná novela zákona o cestnej premávke podľa ktorej sa pri odhlásení vozidla odoberie osvedčenie o evidencii časť I (plastová kartička) a občanovi sa ponechá len osvedčenie o evidencii časť II (papierové osvedčenie) s vyznačeným zápisom o odhlásení, ktoré možno používať na jazdu 30 dní.

Ak si nový vlastník neprihlási vozidlo na seba ani do 60 dní od odhlásenia vozidla, doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú evidovať ako neplatné. Čiže policajt bude oprávnený takéto doklady zadržať, čím budú noví držitelia nútení dať si veci do poriadku.

Teda aj vo vašom prípade jediným legálnym a akceptovateľným dokladom akceptovaným zo strany polície bude len originál osvedčenia o evidencii časť II (papierové osvedčenie) s vyznačeným zápisom o odhlásení, ktoré možno používať na jazdu 30 dní.

Iné konanie je na vašom uvážení, či sa vám oplatí riskovať a jazdiť bez osvedčenia o evidencii časť II (papierové osvedčenie). Treba si uvedomiť, že za takýto nedostatok nebude sankcionovaný autobazár nebude ale vy.

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?