CESTA DO CHORVÁTSKA NA POŽIČANOM VOZIDLE

Bratislava,

Plánujem cestu do Chorvátska na požičanom vozidle. Potrebujem splnomocnenie overené notárom, alebo ho stačí potvrdiť na miestnom úrade?

Odpoveď

Skúsenosť radí nič nepodceniť. Pre vyhotovenie predpísaného dokladu si nájdite čas, oplatí sa to. Odporúčam nasledujúci postup: vypracovaný originál plnomocenstva podpíše vlastník vozidla pred notárom. Notára je potrebné upovedomiť o tom, že listina bude použitá v zahraničí. Overovaciu podpisovú doložku notára potom potvrdí príslušný krajský súd apostilou. Následne treba, aby súdny prekladateľ listinu preložil do chorvátčiny alebo angličtiny. Akýkoľvek krajský súd prekladaciu doložku prekladateľa osvedčí apostilou. Takto overené plnomocenstvo bude v prípade potreby v celom rozsahu akceptované zo strany chorvátskych úradov a jeho obsah bude pre nich dôveryhodný.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?