ČERPACIA STANICA A PRAVIDLÁ KRIŽOVATKY

Bratislava,

Ak je v meste povolená rýchlosť 70 km/h a v tejto zóne sa nachádza benzínová pumpa, ráta sa vjazd resp. výjazd z benzínovej pumpy ako križovatka a je nutné zníženie rýchlosti?

Odpoveď

Podľa vyhlášky zákona nie sú čerpacie stanice pohonných látok súčasťami diaľníc, ciest a miestnych komunikácií.

Ak je vjazd na čerpaciu stanicu mimo účelovej komunikácie, je realizovaný priamo vjazdom z cesty a nie je teda križovatkou, nie je nutné zníženie rýchlosti.

V prípade, že na čerpaciu stanicu vchádzate a vychádzate po účelovej komunikácii, je takáto účelová komunikácia križovatkou tvaru T, a teda vyžaduje si zníženie rýchlosti.

 

Zb. o pozemných komunikáciách v znení noviel, zákon č. 135/1961, § 1 ods. 4

Cestný zákon, vyhláška č. 35/1984, § 8 ods. 6

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?