ANTITERORISTICKÝ BALÍČEK A OPRÁVNENIA POLICAJTOV

Bratislava,

Od nového roka má platiť nový antiteroristický zákon. Budú mať teraz policajti väčšie oprávnenia pri prehliadke auta?

Odpoveď

Musím vás poopraviť – žiadny antiteroristický zákon sa neschválil, ani neschvaľuje. NR SR prerokováva čiastkové novely platných zákonov, napríklad Trestného zákona, Trestného poriadku, zákona o SIS či zákona o VOS. Polícia a tajné služby však týmito čiastkovými novelami majú získať nové právomoci. Či opodstatnene, to ukáže už blízka budúcnosť.

Dám krátky príklad. Počas predchádzajúcej právnej úpravy platil § 23 ods. 2) zákona o Policajnom zbore – oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku – v tomto znení:

(2) Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku,

a) ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,

b) pri pátraní po hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných a psychotropných látkach a jedoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou.

21. 12. 2015 bolo v Národnej rade prelomené veto prezidenta a ustanovenie § 23 ods. 2 zákona o Policajnom zbore bude po novom znieť nasledovne:

(2) Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny

a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla

  1. ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,
     
  2. pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných látkach, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou,
     
  3. pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.


Pod rúškom boja proti terorizmu je tu schválené ustanovenie, ktoré polícii dáva širšie oprávnenie prehliadky dopravného prostriedku, aj vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, ak je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Nemusí sa pritom vôbec jednať o trestný čin terorizmu.

Nechávam na úvahe každého z vás, aké asi bude nové širšie oprávnenie policajta realizované v každodennej slovenskej praxi.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?